PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PERIKANAN
Jabatan Perikanan Malaysia
Kampung Acheh
Sitiawan, Perak
Logo Jab.Perikanan M'sia

Pegawai Dihubungi       :  En. Ahmad.Redzuan  bin  Ramli 

                                                 Ketua Pusat Pengembangan Teknologi Perikanan  

No. Telefon   / Fax        :  605-6915311 / 605-6927590

E-mail                                 :  ppplmjg@hotmail.com


 

 
Carta Organisasi Pusat Pengembangan Teknologi Perikanan Kg.Acheh
 

Kompleks Pejabat dan Pusat Pengembangan


Aktiviti Kursus/Latihan/Demonstrasi Yang Dijalankan :


PUSAT PENGEMBANGAN PERIKANAN MANJUNG

KG. ACHEH 32000 SITIAWAN

 

  1. LATARBELAKANG / LOKASI

Pusat Pengembangan Perikanan Manjung terletak di Kawasan Perindustrian Kg. Acheh, Sitiawan Perak . Pusat ini terletak sejauh 6 km. dari Pekan Sitiawan. Pusat ini adalah menjadi salah satu komponen yang terdapat di Kompleks Perikanan Kg. Acheh selain daripada Pusat Penetasan Udang Galah dan Pangkalan Merin Perikanan.

    

    2. OBJEKTIF PUSAT PENGEMBANGAN PERIKANAN MANJUNG

-  Memberi khidmat sokongan teknikal kepada Sistem Pengembangan Perikanan Bersepadu ( SPPB) dalam

teknologi perikanan.

 

         -  Mengadakan Program Pengembangan Kemahiran melalui kursus-kursus kepada kumpulan sasaran ( nelayan dan

            pengusaha ) dalam bidang pemprosesan hasil perikanan, penyelenggaran enjin marin dan peralatan terkini perikanan.

 

-  Mengadakan Program Pengembangan Teknologi Perikanan untuk teknologi canggih yang terkini bagi pendedahan

   kepada kumpulan sasaran.

 

-  Menjadi tempat rujukan ( Pakar Rujuk Rendah ) dan perbincangan antara Agen Pengembangan Perikanan (APP)

   berhubung masalah teknikal perikanan. 

 

-  Memastikan semua objektif dan dasar yang digubal dari masa ke semasa oleh pihak Jabatan untuk kepentingan

   nelayan tercapai semaksima mungkin. 

 

 

3.  FUNGSI / PERANAN PUSAT PENGEMBANGAN PERIKANAN MANJUNG  

-          Pusat rujukan teknikal kepada industri perikanan 

-          Khidmat sokongan kepada program pengembangan Perikanan Negeri Perak dan Selangor

 

 -         Pusat pemindahan teknologi baru kepada industri perikanan. T. O. T ( Transfer Of Technologies ).

 

-         Sumber maklumat kepada industri perikanan. 

-         Khidmat teknikal dan perundingan kepada industri perikanan. 

-         Menyelia, membimbing dan memantau PUB ( Projek Usahawan Bimbingan ) Negeri Perak dan Selangor. 

-         Menyelia dan memantau Pusat Pembangunan Usahawan Perikanan ( FEDC – Fisheries Enterpreneur Development

                    Centre ) 

-         Model ‘ Generic Plan ’ kepada Industri Perikanan. 

-         Menjalankan Kursus, Latihan Sangkut, Demonstrasi , Taklimat dan Penerangan. 

-         Mengadakan promosi dan pemeran teknologi perikanan. 

-         Membangun produk perikanan dan inovasi. 

-         Sebagai Mini BDC ( Business Deveploment Centre )

 

4. PERANAN KHUSUS PPP MANJUNG 

-         Pusat Latihan dan Pembangunan Produk Pemprosesan hasil Perikanan Laut dan Air Tawar. 

-         Pusat Latihan dan Demonstrasi Peralatan dan Teknologi menangkap ikan juga kejuruteraan Enjin Laut. 

-         Menyelia dan memantau Pusat Pembangunan Usahawan Perikanan  Manjung ( FEDC Manjung ). 

-         Pusat bantuan khidmat nasihat teknikal dan bimbingan PUB ( Projek Usahawan Bimbingan ) Jabatan Perikanan

          Negeri Perak dan Selangor. 

-         Sebagai Pusat latihan dan khidmat sokongan teknikal dalam aspek pengendalian ikan dan keselamatan makanan. 

 

     5. SASARAN KURSUS TAHUNAN 

        Sasaran kursus tahunan PPP Manjung adalah ditetapkan oleh Bahagian Pengembangan Perikanan Ibu Pejabat

        Perikanan Putrajaya mengikut peruntukan yang diagihkan mengikut negeri-negeri.

 

     6. KHIDMAT PENGEMBANGAN 

A.    Kursus / Latihan 

 1. Kursus pemprosesan otoshimi / produk otoshimi

                 -  Keropok Lekor

          -  Keropok Keping

                    -  Otak-otak ikan

                 -  Sata Moden

                 -  Kawatempura

 

     2. Kursus pemprosesan surimi / produk surimi

                - Bebola ikan

                  - Kek ikan

                  - Burger ikan

                  - Nugget ikan

                  - Jejari ikan

 

      3. Kursus pemprosesan produk hasil ikan air tawar

                  - Pekasam

                  - Ikan masin kering

                  - Fillet ikan / bersalut serdak roti

      JANGKAMASA KURSUS PEMPROSESAN ADALAH SELAMA 2 HARI PESERTA : Negeri  Perak / Selangor 

 

  4. Kursus peralatan elektronik dan pelayaran perikanan

              - GPS ( Penentu kedudukan global )

              - Carta pelayaran

              - Echo sounder

              - Sonar

   JANGKAMASA KURSUS PERALATAN ELEKTRONIK /  PELAYARAN ADALAH SELAMA 3 HARI

   PESERTA  : PELBAGAI NEGERI

 

5. Kursus Enjin Sangkut

            - Enjin Sangkut 2 Lejang

            - Enjin Sangkut 4 Lejang

           JANGKAMASA KURSUS ENJIN SANGKUT ADALAH SELAMA 3 HARI PESERTA : PELBAGAI NEGERI

 

        B. Pemilihan calon PUB dari aspek kesesuaian premis, kemahiran, pengalaman  dan peralatan pemprosesan

            yang dipunyai.

       C. Khidmat nasihat bimbingan teknikal

                         - Pemprosesan produk hasil perikanan

                         - Kualiti produk

                         - Amalan GMP/  GHP

                         - Pembungkusan produk dan ketahanan jangkahayat penyimpanan.

                         - Keselamatan makanan

                         - Khidmat nasihat perkhidmatan servis enjin PUB

                         - Khidmat nasihat kepenggunaan peralatan elektronik dan pelayaran perikanan.

                         - Pengendalian dan kawalan mutu ikan

 

         D. Pembangunan produk-produk pemprosesan

                          - Penambahbaikan cita rasa produk sediada

                         - Inovasi produk-produk baru hasil perikanan

 

        E. Mengemaskini maklumat-maklumat terkini Industri Perikanan di Negeri Perak dan Negeri Selangor.

                        - Pengusaha-pengusaha pemprosesan hasil perikanan

                        - Industri pemprosesan produk perikanan

                        - Taburan penggunaan peralatan elektronik perikanan

                        - Taburan penggunaan jenis-jenis enjin sangkut oleh  nelayan dan Industri perikanan. 

 

       7. PROJEK USAHAWAN BIMBINGAN PERIKANAN PERAK

1.    INDUSTRI KEROPOK TRONOH ( Keropok Lekor / Keropok Kering )

Mohd. Azmi Bin Ibrahim

No. 64, Kg. Serkai Jadi ,

31750 Tronoh, Perak

Tel : 05-3677457

No. Daftar : I PO102395 ( T )

 

             2.    SITI ENTERPRISE ( Belacan / Keropok Lekor )

Abu Bakar Bin Md. Ali

27, Lorong Perdana,

Kg. Kurnia Jaya Tambahan,

34600 Kamunting, Perak

No. Daftar : 2306005

Tel : 05-8912869 / 012-5340751

 

             3.    PERUSAHAAN MAKANAN JAJAN ( Kerepek Udang, Jejari Udang / Ikan Bilis, Rempeyek

  Mini Ikan Bilis )

 Hamiza Binti Zakaria

 189, Kampung Bahagia,

 31110 Sungai Siput ( U ),Perak.

 

             4.    BAEN ENTERPRISE ( Pekasam Ikan Air Tawar )

 Mohd. Ibrahim Bin Abd. Rashid,

 Kampung Pengkalan Ikan,

 33400 Kuak, Lenggong, Perak

 Tel : 013- 50578297

 

             5.    PERUSAHAAN KEROPOK LEKOR

       Salmah Binti Abu Kassim

 Kampung Sungai Che Maja,

 36200 Selekoh, Perak.

 Tel : 05- 6487135

 No. Daftar : IP 0095598- V

 

             6.    AROMA SELERA ENTERPRISE ( Pekasam Ikan Air Tawar )

       Arshad Bin Ibrahim

 Kampung Luat,

 33400 Lenggong, Perak.

 Tel : 05- 7773781

 

             7.   Bahari @ Saari Bin Man ( Ikan Masin Kering )

79, Kampung Matang Raja,

34900 Pantai Ramis, Perak.

No. Daftar : I POO77771- M

 

             8.    PERUSAHAAN MAKANAN KERING ( Keropok Udang )

                   Salmiah Binti Daud

                   Batu 10, Kampung Sungai Che Rahmat,

                   34900 Pantai Remis, Perak.

                   Tel : 05- 8545307

 

             9.   Sulaiman Bin Hassan ( Belacan )

Kampung Sungai Perotan,

34400 Selinsing, Perak.

Tel : 019- 3607051

 

             10.  Kak Midah Enterprise  ( Pekasam Ikan Air Tawar )

       Kampung Pengkalan Ikan,

       33400 Kuak, Lenggong. ( Tel : 05-7511105 )

 

11. Robama Enterprise ( Pekasam Ikan Air Tawar )

       Robaayah  Binti Busu

       Kampung Pengkalan Ikan,

       34400 Kuak, Lenggong.

      Tel : 05- 7511044

 

 12. Nordin Bin Buang ( Membaiki Enjin / membekal ais batu / jualan ikan )

        Kumpulan Ekonomi Nelayan,

        Kampung Permatang,

        Seri Manjung.

 

 13. Mohd. Dahari Bin Mat Tasin ( Membaiki Enjin )

       No. 8, Kg. Parit Haji Dollah,

       Sungai Tiram,

       32020 Sitiawan.

       Tel : 05- 67915613

 

14. Jalaluddin Bin Shariff ( Membaiki Enjin )

      4 A, Kg. Matang Merbau,

      Sungai Tinggi,

      34800 Trong.

      Tel : 05- 8554606

  

     8. PROJEK USAHAWAN BIMBINGAN PERIKANAN SELANGOR

         1.    Romiza Binti Mamat

( Keropok Lekor )

No. 56, Kampung Nelayan,

Telok Gong,

42000 Pelabuhan Kelang.

Tel : 012- 3541396

 

         2.    Abd. Aziz Bin Arabia

                  ( Isi Kerang Sejukbeku )

Parit 4, Sungai Burung.

45400 Sekinchan.

Tel : 016-3573260

 

         3.    Usai Prima Sdn. Berhad.

( Keropok Lekor )

No. 31, Jalan P 2/6,

Bandar Teknologi Kajang,

51200 Kajang.

 

         4.     Rosli Bin Tunmen

( Keropok Lekor,Keropok Comel, Jejari Bilis/Udang )

Lot. 2625, Batu 3, kg. Sungai Yu,

45000 Kuala Selangor.

Tel: 03-32893182

 

5.    Ramlah Binti Muda

( Keropok Lekor )

No. 5, Lorong 2A, Taman Seri PKNS 3,

Sungai Besar .

Tel: 03- 32242228 , 012- 3230867

 

6.    Morne Binti Hashim

( Pemprosesan Pizza Ikan )

No. 54, Jalan BRP 5/7, Bukit Rahman Putra,

47000 Sg. Buluh.

Tel : 013-3416667

 

7.    Keropok House & Industry

( Keropok Lekor )

Sharifah binti Syed Ismail,

No. 51, Jalan Penulis U 1 /42,

Temasya Industrial Park,

40150 Shah Alam.

Tel : 03- 55692404 / 019- 3377878

Fax : 03- 5123118

 

8.    Sarun Bin Mat Jani

( Pembuatan Bot Fibreglass )

No. 328A, Batu 10, Jalan Bernam,

45000 Tanjung Karang.

Tel : 03- 32698930

 

9.    Yusof Bin Ali

( Bebola Ikan )

Lot 108, Kompleks Pasar Borong Selangor,

Jalan Serdang, Puchong,

P.O Box 110, 43300 Seri Kembangan, Selangor

Tel : 012- 6840300

 

           10. Jamil Bin Mat Saat

                  ( Jualan Ikan Segar / Ais Batu )

                  Simpang 4, Bagan Nakhoda Omar,

                  45520 Sungai Buluh, Selangor

                  Tel : 016- 3148476

 

           11. Omar Bin Abdullah

                 ( Konsortium Pusat Pemgumpulan / Jualan Hasil Perikanan )

                 No. 42, Jalan TK 1/3,

                 Taman Kinrara, Jalan Puchong,

                 47100 Puchong, Selangor.

                 Tel : 03- 8070745 / 019- 32414758 

 

           12. Esa Bin Ramli

                 ( Projek Ikan Bakar KEN )

                 No. 239, Kg. Parit 4,

                 Sungai Burong, Tg. Karang, Selangor.

                 Tel : 012- 3161527 / 03- 32410771

            

           13. Abdul Wahab Bin Mat Saat

                 ( Isi Kerang Sejukbeku KEN )

                 No.6, Jalan 2, Kg. nalayan,

                 Simpang 4, Bagan Nakhoda Omar,

                 45200 Sabak Bernam, Selangor.

                 Tel : 016- 3020602

 

           14. Syed Abdullah Bin Hj. Syed Hassani

                 ( Nugget Ikan / Yong Yau Foo )

                 NO.77, Jalan Utharid U 5/22,

                 Kawasan Industri MARA,

                 Seksyen U 5,

                 40150 Shah Alam, Selangor.

 

           15. Ahmad Zaidi Bin Zahari

                 ( Bebola Ikan )

                 23, Jalan P 4/5,

                 Bandar teknologi Kajang,

                 43500 Semanyih, Selangor.   

            

      9. MAKLUMAT AWAM         

          PPP Manjung terlibat selaku Pusat yang melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh Bahagian

          Pengembangan Perikanan Ibu Pejabat manakala Jadual program akan disediakan bersama diantara Unit

          Pengembangan Perikanan Jabatan Perikanan Negeri Perak dan negeri Selangor dengan PPP Manjung. 

 

          Maklumat lanjut berkaitan dengan program-program yang dijalankan oleh PPP Manjung sila hubungi :

 

           Ketua Pusat,

           Pusat Pengembangan Perikanan Manjung,

           Kg. Acheh,

           32000 Sitiawan, Perak.

            Tel : 05- 6915311 Fax : 05- 6915311

 


e-mail kami :
jabprkpk@streamyx.com


Jabatan Perikanan Negeri Perak,
Tkt.8-9 Kompleks Islam Darul Ridzuan, Ipoh Malaysia
Tel: 605-255-4061/2
Fax: 605-254-2148